Ang diborsiyo rate sa Russia ay shock mo: divorces sa bawat na mga marriages